shì | 式吏切
用也。从言式聲。《虞書》曰:“明試以功。”

清代 段玉裁《說文解字注》

用也。从言。式聲。
式束切。一部。
虞書曰。明試以功。
堯典、皋陶謨㒳見。偁堯典則虞。書當爲唐書。
comments powered by Disqus