yīnɡ | 於京切
玉光也。从玉英聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

玉光也。
山海經言玉榮。離騷、孝經、援神契、雒書皆言玉英。淮南鴻烈曰。龍淵有玉英。高注。英、精光也。
从王。英聲。
於京切。古音在十部。
comments powered by Disqus