chí | 直离切
趨趙,久也。从走多聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

趍趙。
二字句。
夂也。
夂、行遟曳夂夂也。楚危切。各本皆譌久。玉篇、廣韵不誤。趍趙雙聲字。與歭䠧、?箸、蹢躅字皆爲雙聲轉語。
从走。多聲。
直离切。古音在十七部。
comments powered by Disqus