suì | 相銳切
木星也。越歴二十八宿,宣徧陰陽,十二月一次。从步戌聲。律歴書名五星爲五步。

清代 段玉裁《說文解字注》

木星也。
五星。水曰辰星。金曰太白。火曰熒惑。木曰歲星。土曰塡星。
越歷二十八宿。
歲越㬪韵。
宣徧陰陽。
宣歲雙聲。此二句謂十二歲而周十二次也。
十二月一次。
釋天云。載、歲也。夏曰歲。商曰祀。周曰年。孫炎云。歲星行一次也。賈公彥引星僃云。歲星一日行十二分度之一。十二歲而周天。
从步。
行於天有常。故从步。
戌聲。
戌、悉也。亦是會意。相銳切。十五部。
律曆書名五星爲五步。
此釋从步之意。漢書律歷志云五步。
comments powered by Disqus