zhēnɡ | 諸盈切
𨒌
正、行也。从辵正聲。
AD
征

𢌛{𨒌}或从彳。

清代 段玉裁《說文解字注》

正行也。
釋言、毛傳皆曰。征、行也。許分別之。征爲正行。邁爲遠行。
从辵。正聲。
形聲包會意。諸盈切。十一部。廴部又有延字。行也。
𨒌或从彳。
引伸爲征伐。孟子曰。征之爲言正也。
comments powered by Disqus