fénɡ | 符容切
遇也。从辵,峯省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

遇也。
見釋詁。
从辵。夆聲。
符容切。九部。按夆、牾也。牾、逆也。此形聲包會意。各本改爲峯省聲。誤。說文本無峯。
comments powered by Disqus