rǒu | 人九切
𢔟
復也。从彳从柔,柔亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

復也。
此字引伸爲狃忕之義。故玉篇云。習也。忕也。或與狃同。按狃行而?廢矣。左傳有愎字。愎者、狃忕之意。卽復字之變也。復之引伸之義亦爲狃忕。
从彳。柔聲。
人九切。三部。按廣韵女久切。習也。从廣韵是。
comments powered by Disqus