biàn | 比薦切
帀也。从彳扁聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

帀也。
帀部曰。帀、𠣘也。勹部曰。𠣘、帀徧也。
从彳。扁聲。
比薦切。十二部。禮、禮記多假辯字爲之。
comments powered by Disqus