tuì | 他内切
𢓴
卻也。一曰行遲也。从彳从日从夊。
𢓇

𢓇

𢓴或从內。

𨓆

𨓆

古文从辵。

清代 段玉裁《說文解字注》

卻也。从彳日夊。
彳、行也。行而日日遲曳。是退也。夊、行遲曳夊夊也。他內切。十五部。
一曰行遲。
四字疑後增。
古文从辵。
今字多用古文。不用小篆。
comments powered by Disqus