yán | 以然切
長行也。从㢟丿聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

長行也。
本義訓長行。引伸則專訓長。方言曰。延長也。凡施於年者謂之延。又曰。延徧也。
从㢟。厂聲。
厂部曰。象抴引之形。余制切。虒延?皆以爲聲。今篆體各異。非也。厂延虒?古音在十六部。故大雅施於條枚。呂氏春秋、韓詩外傳、新序皆作延于條枚。延音讀如移也。今音以然切。則十四部。
comments powered by Disqus