xiá | 赫鎋切
𪗾
齒堅聲。从齒吉聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

齧堅聲。
齧各本作齒。今依玉篇訂。石部曰。硈、石堅也。皆於吉聲知之。
从齒。吉聲。
赫鎋切。十五部。按自齮至齩九文幷?十文皆謂齧也。宜移廁?文之上。
comments powered by Disqus