zhì | 陟栗切
𪗻
齒堅也。从齒至聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

齧堅也。
玉篇。齧堅皃。廣韵。齧聲。各本齧作齒。恐誤。
从齒。至聲。
陟栗切。十二部。
comments powered by Disqus