duàn | 徒管切
踐處也。从足,斷省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

踐處也。
此與疃同義。田部曰。疃、禽獸所踐處也。王逸九思。鹿蹊兮䠪䠪。亦作𨇰。按衹云踐處。別於疃字。專屬禽獸。
从足。𣃔省聲。
不云𢇍聲者、𢇍古文絕也。徒管切。十四部。
comments powered by Disqus