chuī | 昌垂切
䶴,音律管壎之樂也。从龠炊聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

䶴音律管壎之樂也。
八字一句。音律者、如王者行師、大師吹律合音是也。竽笙籥簫篪篴管皆竹屬。獨言管者。舉一以該六也。土屬則惟壎可吹。小師言𡔷、?矇言播、笙師言龡者。各因其文也。以人氣作音曰吹。
从龠。炊聲。
昌垂切。古音在十七部。
comments powered by Disqus