chèn | 楚蔭切
驗也。从言韱聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

驗也。
驗本馬名。葢卽譣之假借。讖驗曡韵。
有徵驗之書。河雒所岀書曰讖。
十二字依李善鵩鳥、魏都二賦注補。釋名。讖、纖也。其義纖微也。
从言。韱聲。
楚蔭切。七部。
comments powered by Disqus