xìn | 息晉切
誠也。从人从言。會意。
㐰

古文从言省。

訫

古文信。

清代 段玉裁《說文解字注》

誠也。
釋詁。誠、信也。
从人言。
序說會意曰信武是也。人言則無不信者。故从人言。息晉切。十二部。古多以爲屈伸之伸。
古文信。
言必由衷之意。
comments powered by Disqus