chén | 是吟切
燕、代、東齊謂信訦。从言冘聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

燕代東齊謂信訦也。
方言。允訦恂展諒穆信也。燕代東齊曰訦。
从言。冘聲。
是吟切。古音在八部。
comments powered by Disqus