shì | 時制切
約束也。从言折聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

約束也。
周禮五戒。一曰誓。用之於軍旅。按凡自表不食言之辭皆曰誓。亦約束之意也。
从言。㪿聲。
時制切。十五部。
comments powered by Disqus