zhènɡ | 之盛切
諫也。从言正聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

諫也。
呂覽士尉以証靜郭君。高曰。証、諫也。今俗以証爲證驗字。遂改呂覽之証爲證。
从言。正聲。讀若正月。
之盛切。十一部。按古音凡正皆讀如征。獨言正月者、隨舉之耳。
comments powered by Disqus