shè | 識列切
施陳也。从言从殳。殳,使人也。

清代 段玉裁《說文解字注》

施陳也。
設施雙聲。㫃部曰。施旗旖施也。有布列之義。𨸏部曰。敶、列也。然則凡言陳設者、敶之假借字。陳行而敶廢矣。
从言殳。
會意言殳者、以言使人也。凡設施必使人爲之。識列切。十五部。
殳使人也。
殳者。可運旋之物。故使人取意於殳。般字下曰。殳所以旋也。
comments powered by Disqus