tuó | 託何切
沇州謂欺曰詑。从言它聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

沇州謂欺曰詑。
此不見於方言。方言。秦謂之謾。郭云。言謾詑。詑音大和切。按戰國策曰。寡人正不喜詑者言也。
从言。它聲。
託何切。十七部。
comments powered by Disqus