zhé | 之涉切
謺讘也。从言執聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

謺讘也。
謺讘當是曡韵雙字。但不類列。而讘在後謓字下。葢後人亂之。
从言。執聲。
之涉切。七部。
comments powered by Disqus