piǎn | 部田切
便巧言也。从言扁聲。《周書》曰:“𢧵𢧵善諞言。”《論語》曰:“友諞佞。”

清代 段玉裁《說文解字注》

便巧言也。
諞便曡韵。
从言。扁聲。
部田切。十二部。
周書曰。𢧵𢧵善諞言。
古文尚書秦誓文。
諭語曰。友諞侫。
季氏篇文。今作便。
comments powered by Disqus