bān | 布還切
𠔯
賦事也。从菐从八。八,分之也。八亦聲。讀若頒。一曰讀若非。

清代 段玉裁《說文解字注》

賦事也。
賦者、布也。魯語曰。社而賦事。蒸而獻功。
从菐八。
以煩辱之事分責者之人也。
八、
逗。
分之也。
釋從八之意。
八亦聲。讀若頒。
按八古音如必。平聲如賔。在十二部。音轉乃入十三部。讀如頒者、如頒首之頒也。再轉入十四部。讀布還切矣。
一曰讀若非。
周禮。匪頒之式。先鄭云。匪、分也。凡從非之字皆有分背之意。讀頒又讀非者、十三十四部與十五部合韵之理。玉篇敷尾切。
comments powered by Disqus