rónɡ | 以戎切
炊气上出也。从鬲,蟲省聲。
AD
𧖓

𧖓

籒文融不省。

清代 段玉裁《說文解字注》

炊气上出也。
釋詁、毛傳、方言皆曰。融、長也。此其引伸之義也。通作䑣。思玄賦。展泄泄以䑣䑣。廣成頌。豐䑣薱蔚。
从鬲。蟲省聲。
以戎切。九部。
comments powered by Disqus