jīn | 將鄰切
𦘔
聿飾也。从聿从彡。俗語以書好爲𦘔。讀若𣸁。

清代 段玉裁《說文解字注》

聿飾也。
飾、今之拭字。㕞下詳之矣。彡下曰。毛飾畫文也。象形。謂以毛拭畫成文。彡象其文形也。𦘔者、筆之所拭文成彡形。故從聿從彡。楚金以妝飾解之。繆矣。
从聿。从彡。
會意。
俗語㠯書好爲𦘔。
此別一義。今人所謂津津亹亹者葢出此。歎羨其好則口流𥂵液。音義皆與𥂵通。
讀若𣸁也。
將鄰切。十二部。
comments powered by Disqus