ɡuī | 公回切
玟瑰。从玉鬼聲。一曰圜好。

清代 段玉裁《說文解字注》

玟瑰也。从王。鬼聲。
公回切。十五部。玟瑰本雙聲。後人讀爲曡韻。
一曰圜好。
謂圜好曰瑰。此字義之別說也。衆經音義亦引圜好曰瑰。玉篇圜好上增珠字。誤。後義當音回。○按詩秦風傳曰。瑰、石而次玉。疑許失載。
comments powered by Disqus