shū | 市朱切
𠘧
鳥之短羽飛𠘧𠘧也。象形。凡𠘧之屬皆从𠘧。讀若殊。

清代 段玉裁《說文解字注》

鳥之短羽飛𠘧𠘧也。象形。凡𠘧之屬皆从𠘧。讀若殊。
市朱切。按以殳從𠘧聲求之。古音在四部。
comments powered by Disqus