ái | 五來切
有所治也。从攴豈聲。讀若豤。

清代 段玉裁《說文解字注》

有所治也。
左傳八凱有隤敳。
从攴。豈聲。讀若豤。
此十五部十三部合音也。今音五來切。非是。豤鍇本作?。
comments powered by Disqus