jiù | 居又切
止也。从攴求聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

止也。
論語。子謂冉有曰。女弗能救與。馬曰。救猶止也。馬意救與止稍別。許謂凡止皆謂之救。
从攴。求聲。
居又切。三部。
comments powered by Disqus