lián | 力鹽切
堂簾也。从竹廉聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

堂簾也。
小徐曰。此書及釋名簾帷皆作㡘。疑𢅏或與簾別。或者此簾字後人所加之乎。所不能決也。按巾部曰。㡘、帷也。又曰。在旁曰帷。周禮幕人。掌帷幙幄帟綬之事。注曰。王出宫則有是事。在旁曰帷。在上曰幕。帷幕皆以布爲之。四合象宫室曰幄。帟者、王在幕若幄中坐上承塵。幄帟皆以繒爲之。然則㡘施於次以蔽旁。簾施於堂之前以隔風日而通明。㡘以布爲之故从巾。簾析竹縷爲之故其字从竹。其用殊。其地殊。其質殊。學者可以無疑矣。
从竹。廉聲。
力鹽切。七部。按韋昭注國語曰。薄、簾也。薄今字作箔。
comments powered by Disqus