jīn | 將鄰切
𧗁
气液也。从血𦘔聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

气液也。
此字各書皆假津爲之。津行而?廢矣。水部曰。液、?也。
从血。𦘔聲。
將鄰切。十一部。
comments powered by Disqus