quē | 傾雪切
𩫠
缺也。古者城闕其南方謂之𩫠。从𩫖,缺省。讀若拔物爲決引也。

清代 段玉裁《說文解字注》

缺也。
以㬪韵爲義。
古者城闕其南方謂之𩫠。
闕之義同缺。何氏公羊傳注曰。天子周城。諸侯軒城。軒城者、缺南面以受過也。按毛詩傳曰。闉、曲城也。闍、城臺也。城門上有臺謂之闍。周官匠人、詩靜女、所謂城隅也。無臺謂之?。詩子衿所謂城闕也。三面有臺、而南方無臺。故謂之?。猶軒縣之缺南方、泮水之缺北方。不敢同天子也。毛詩城闕當作?。闕其假借字。非象闕之闕也。詩曰。在城闕兮。傳曰。乘城而見闕。箋申之曰。登高而見於城闕。明非城墉不完、如公羊疏所疑也。本城?之字、故从𩫖。引伸爲凡缺之偁。故先之曰缺也。
从𩫖。夬聲。讀若拔物爲決引也。
以物塞其口。拔其物使內出。?傾雪切。十五部。
comments powered by Disqus