zhū | 章魚切
藷蔗也。从艸諸聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

藷蔗也。
三字句。或作諸蔗、或都蔗。藷蔗二字曡韵也。或作竿蔗、或干蔗。象其形也。或作甘蔗。謂其味也。或作邯?。服䖍通俗文曰。荆州竿蔗。
从艸。諸聲。
章魚切。五部。
comments powered by Disqus