jiānɡ | 居良切
橿
枋也。从木畺聲。一曰鉏柄名。

清代 段玉裁《說文解字注》

枋也。
謂一木二名。考工記注曰。今世轂用襍榆。輻以檀。牙以橿。郭注山海經曰。橿中車材。南都賦、吳都賦說木皆有橿。
從木。畺聲。
居良切。十部。
一曰鉏柄。
釋名曰。鋤、齊人謂其柄曰橿。橿然正直也。頭曰鶴。似鶴頭也。
comments powered by Disqus