mán | 莫奔切
松心木。从木㒼聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

松心木。
疑有奪誤。當作松心也。一曰樠木也。廣韵廿二元注曰。松心。又木名也。所據古本也。蒙上文松木言之。故曰松心謂之樠。葢松心微赤。故與𣯩璊同音。又松心有脂。莊子所謂液樠。廣韵養韵釋𣓈曰。松脂。正樠爲松脂之誤也。一曰樠木也者、別有木名樠。如左傳卒於樠木之下、馬融廣成頌陵喬松履脩樠、漢書烏孫國山多松樠是也。小顏云。樠、木名。其心似松。是小顏所據已同今本矣。舊有樠𣓈二字。一㒼聲。一兩聲。左傳樠木音義云。郎蕩反。又莫昆、武元二反。馬援傳章懷注曰。水經注。武陵五溪。謂雄溪、樠溪、酉溪、潕溪、辰溪。蠻土俗雄作熊。樠作朗。潕作武。是皆認樠爲𣓈。未別其字。而强說其音也。
從木。㒼聲。
莫奔切。十五部。
comments powered by Disqus