ɡuǒ | 古火切
木實也。从木,象果形在木之上。

清代 段玉裁《說文解字注》

木實也。
上文言果多矣。故緫釋之。引伸假借爲誠實勇敢之偁。
從木。象果形𡉈木之上。
謂<>也。古火切。十七部。
comments powered by Disqus