tuò | 他各切
𣗸
木葉陊也。从木㲋聲。讀若薄。

清代 段玉裁《說文解字注》

木葉陊也。
陊、落也。小徐云此亦蘀字。按此與蘀義同。音不必同。相爲轉注。非一字也。言部訬讀若㲋。此𣔵讀如薄。然則㲋之𡉈二部或五部、難定也。玉篇云。𣔵同欃。則合㲋聲毚聲爲一。其誤甚矣。
從木。㲋聲。讀若薄。
他各切。
comments powered by Disqus