tuò | 他各切
判也。从木㡿聲。《易》曰:“重門擊𣔳。”

清代 段玉裁《說文解字注》

判也。
土裂曰𡍩。木判曰𣔳。二字今可用。今人从手作拆。甚無謂也。自專以𣔳爲擊𣔳字。而𣔳之本義廢矣。
易曰。重門擊𣔳。
繫辭傳文。按𣟄下引易重門擊𣟄、𣟄之本義也。引經言轉注也。此引易擊𣔳者、𣟄之借字也。引經言假借也。易有異文。兼引之而六書明矣。
comments powered by Disqus