ɡònɡ | 古送切
𧆐
艸也。从艸𥫔聲。一曰薏苢。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸也。从艸。贛聲。
古送切。又古禫切。古音在七八部。轉入九部。
一曰薏苢。
本艸曰。一名?。音感。卽此字。陶隱居云。交阯實大者名?珠。𦼮與?雙聲字也。
comments powered by Disqus