jiǎn | 古限切
分別𥳑之也。从束从八。八,分別也。

清代 段玉裁《說文解字注》

分別𥳑之也。
釋詁曰。流差柬擇也。韵會無𥳑字爲長。凡言𥳑練、𥳑擇、𥳑少者、皆借𥳑爲柬也。柬訓分別、故其字從八。一說當作分別䉍之。䉍、在也。在、存也。
从束八。
爲若干束而分別之也。古限切。十四部。
八、分別也。
說從八之意。
comments powered by Disqus