sǎo | 蘇老切
𦺋
艸也。从艸嫂聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸也。
釋艸曰。?、𦺋𧃒。未知許𣃔句如此否。
从艸。㛮聲。
蘇老切。古音在三部。說文無?字者。葢所據衹作𢾕。
comments powered by Disqus