zàn | 藏濫切
不久也。从日斬聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

不久也。
左傳。婦人暫而免諸國。今俗語云霎時閒、卽此字也。
从日。斬聲。
藏濫切。八部。
弁聲
皮變切十四部
comments powered by Disqus