nǎn | 女版切
溫溼也。从日,赧省聲。讀與赧同。

清代 段玉裁《說文解字注》

𥁕溼也。
𥁕各本作溫。今正。說詳水部。溫而生溼。故其字从日。
讀與赧同。
女版切。十四部。
comments powered by Disqus