wéi | 千非切
𩏏
束也。从𣐺韋聲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

徐鍇曰:“言束之象木華實之相累也。”

清代 段玉裁《說文解字注》

束也。
束之訓於从韋得之。
从𣎺。
小徐曰。言束之象木華實之相累也。
韋聲。
於非切。十五部。
comments powered by Disqus