bǎo | 博皓切
珍也。从宀从王从貝,缶聲。
AD
寚

古文寶省貝。

清代 段玉裁《說文解字注》

珍也。
玉部曰。珍、寶也。二字互訓。史記多假葆爲寶。
从宀玉貝。
玉與貝在屋下。會意。
缶聲。
博晧切。古音在三部。
古文寶。省貝。
廣韵曰。古文作珤。
comments powered by Disqus