ɡū | 古胡切
魚罟也。从网瓜聲。《詩》曰:“施罛濊濊。”

清代 段玉裁《說文解字注》

魚罟也。
衛風碩人曰。施罟濊濊。釋器、毛傳皆曰。罛、魚罟。
从网。瓜聲。
古胡切。五部。
詩曰。施罛濊濊。
按此可以正今本水部𤃴𤃴、大部𤂾𤂾之譌。
comments powered by Disqus