dài | 當蓋切
紳也。男子鞶帶,婦人帶絲。象繫佩之形。佩必有巾,从巾。

清代 段玉裁《說文解字注》

紳也。
糸部曰。紳、大帶也。
男子鞶帶。婦人帶絲。
古本皆如此。毛本依小徐。誤。內則曰。男鞶革。女鞶絲。革部鞶下云。大帶也。男子帶鞶。婦人帶絲。按古有大帶。有革帶。革帶以繫佩韍而後加之大帶。則革帶統於大帶。故許於紳、於鞶皆曰大帶。實則內則之鞶專謂革帶。此偁內則者、謂鞶統於紳、佩繫於鞶也。
象繫佩之形。
謂也。
佩必有巾。从重巾。
謂?也。當葢切。十五部。
comments powered by Disqus