yīnɡ | 於京切
艸榮而不實者。一曰黃英。从艸央聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸榮而不實者。
見釋艸。
一曰黃英。
此別一義也。疑卽權黃華。
从艸。央聲。
於京切。古音在十部。
comments powered by Disqus