chòu | 初救切
艸皃。从艸造聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸皃。从艸。造聲。
初救切。三部。玉裁按。左氏傳。僖子使助薳氏之簉。杜注。簉、副倅也。釋文曰。說文簉從艸。五經文字艸部曰。䔏、倅也。春秋傳從竹。攷李善注長笛賦簉弄曰。說文簉倅字如此。注江淹詩步櫩簉瓊弁曰。說文簉襍字如此。然則左傳、文選從竹之簉。皆從艸之䔏之譌。而說文艸皃之下。本有一曰䔏襍也五字。今人言集。漢人多言襍。倅周禮作萃、作倅。亦湊集意也。小徐注䔏字云。艸相次也。葢識此意。
comments powered by Disqus